Bränngaser

 • 6 produkter

För gassvetsning, gasskärning, lödning och övriga bränngasprocesser. Flaska.

 • Från 762,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

För gassvetsning, gasskärning, lödning och övriga bränngasprocesser. Flaska.

 • Från 1 511,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

För bränngasprocesser, applikationer som kräver reducerande atmosfär, svetsning och plasmaskärning..

 • Från 388,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

För bränngasprocesser och applikationer som kräver reducerande atmosfär, svetsning och plasmaskärning

 • 104 863,00 SEK BUN
  exkl. moms
Lägg till

För applikationer med stor gasförbrukning samt där kvalitetskraven på gasen är extra höga.

 • 115 749,00 SEK BUN
  exkl. moms
Lägg till

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till